3 mars, 2020

Vi köper vårt kött från:


SVERKER MALMBORG AB
Blentarp
Kött på skånska, ett medvetet miljöval
och
Srömbecks Gårdsslakt & CharK AB
Illstorp

Tillbaka